VZÁJEMNÉ POZNÁVÁNÍ KULTUR 


Významným úkolem spolku je vzájemné poznávání odlišných kultur, myšlení a způsobu života, životních návyků, přístupu k různým životním situacím a vytváření vzájemného porozumění.


O festivalu Asie vzdálená a blízká v České televizi.
Facebook video


Výběr některých akcí v tomto roce:


Kontaktní osoby:

Zdenka Dubová
předsedkyně

Petra Kratošková
koordinátorka projektů
GSM: +420 778 050 186