VZÁJEMNÉ POZNÁVÁNÍ KULTUR 

Významným úkolem spolku je vzájemné poznávání odlišných kultur, myšlení a způsobu života, životních návyků, přístupu k různým životním situacím a vytváření vzájemného porozumění.

Letní příměstský tábor 2024


Pobytový tábor 2024


Procházky Sapou 2024


TET A ČESKÝ MASOPUST 2024


Facebook video


Výběr některých akcí v loňském roce:

Kontaktní osoby:

Zdenka Dubová
předsedkyně

Petra Kratošková
koordinátorka projektů
GSM: +420 778 050 186