V letošním roce se realizuje již sedmý ročník festivalu a druhým rokem na Centrálním parku Praha 4 Pankrác. Hlavním partnerem je Městská část Praha 4 v rámci projektu "Žijeme na čtyřce společně" spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, dále je finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Praha. Hlavním cílem projektu je nenásilnou formou odstranit xenofobního vnímání cizinců majoritní společnosti, přestavit odlišnou asijskou kulturu a gastronomii. Hlavním partnerem projektu je Tamda Foods s.r.o. a Vietnam Airlines.

"Akce se koná pod záštitou ministra kultury"


Video z festivalu 2022