Charitativní projekty

Během činnosti spolku se realizovaly projekty:

  • Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu - projekt se realizoval společně se spolkem Development Worldwide, finanční prostředky byly určené na rekonstrukci a dostavbu rehabilitačního centra pro děti a mládež v provincii Thai Binh, projekt byl ukončen v roce 2018
  • Pomoc postiženým povodněmi středního a jižního Vietnamu - finanční prostředky byly určené pro zakoupení základních potřeb pro obyvatelé, kteří během povodní přišli o celý svůj dům, majetek, základní životní potřeby. Finanční prostředky byly převedené našich spolupracovníkům ve Vietnamu, kteří nás pravidelně informovali o čerpání financí a fotodokumentací o využití finančních zdrojů. Projekt byl ukončen v roce 2021.
  • Výstavba školy pro hmongské děti v Dak Latu - projekt probíhá a má za cíl pomoc škole při vybavovaní žáků školy základními pomůckami pro výuku. Finanční prostředky je možné zasílat na transparentní účet u Fio banky, číslo účtu: 24101985401/2010 variabilní symbol HMONG