Registrace stánků pro rok 2024

Termín úhrady registračního poplatku je do 31. 5. 2024, 

na jeho základě bude registrace potvrzena.

Číslo bankovního účtu: 2800533365/2010

Cena stánku je včetně mobilního zařízení, přívodu elektrické energie a vody