Home > Projekty > Archive for Projekt 2015

Ženy Ženám

Cílem projektu je navázat komunikaci mezi Vietnamkami a Češkami žijícími nebo pracujícími na území městské části Prahy 4 a její přilehlých městských částí.  Praha celkově je oblast, kde žije nebo pracuje nejvíce Vietnamců v České republice. Projektem chceme pomoci řešit problém, kdy Vietnamské ženy, které přichází nebo žijí v České republice, nemají možnost se blíže seznámit s ženami z majoritní společnosti. Ženy z Vietnamské komunity žijí izolovaně, pouze v rámci své rodiny a rodinného podnikání. Vietnamské ženy se ocitají v naprosto kulturně, sociálně a společensky odlišné společnosti, neorientují se například v jednání na úřadech, ve školách nebo u lékaře, je jim cizí model fungování české rodiny. Continue reading Ženy Ženám