Home > Projekty > Projekty 2019 > Tady jsem doma – workshopy českého jazyka 2019

Projekt „Tady jsem doma“ navazuje na „Workshopy českého jazyka“ realizovaných v letech 2011-2018 s cílem posílit znalost českého jazyka a odbourání asistenčních služeb při vyřizování jejich záležitostí na úřadech, v zdravotnických zařízeních. V roce 2018 byl rozšířen kurz českého jazyka pro předškolní děti a děti prvního stupně ZŠ. Rozšíření vychází ze žádosti vietnamských rodičů, kteří nejsou schopni svým dětem pomoct s gramatikou českého jazyka a se správnou výslovností českého jazyka. Již v roce 2017 si některé rodiče brali se sebou svoje nezletilé děti na kurzy českého jazyka.

Cíle chceme dosáhnout opět realizací výuky v tematických blocích zaměřených především na

dav

běžné oblasti života, jako je například zdravotnictví, školství nebo podnikání. Důležitým prvkem je samotný způsob výuky „škola hrou“, který je Vietnamcům, vzhledem k jejich kulturním zvyklostem bližší, a výuka je tím více efektivní. V roce 2015 se velice osvědčily „kurzy v terénu“, které vedou k praktickému využití získaných jazykových znalostí (návštěva pošty, banky, zdravotnického zařízení).

Druhým neméně důležitým cílem workshopů je osvětová činnost, kterou jednotlivé tematické bloky naplňují. Témata, jejich zaměření a obsažené informace vychází z potřeb Vietnamců žijících v Praze, resp. Praze-Libuši.

Výuka českého jazyka pro děti je realizovaná formou didaktických her, pomocí dětských písniček, pohádek a následným vlastním reprodukováním na základě poslechu.

Výuka je zajištěná hlavně vietnamskými lektory, taky se osvědčila dvojice Vietnamec a Čech a střídání dvojic lektorů (jedna dvojice je hodnější, druhá je přísnější). Lektory pro dětské kurzy budou dvojice, ve které důležitou roli hraje starší osoba (babička). Tímto máme možnost zapojit seniory, kteří mají zájem o aktivní činnost. Možnost realizovat kurzy přímo v OC SAPA má za výsledek nejen zvýšený zájem o kurzy, ale taky o vyšší docházku během kurzů po celou dobu (docházka neklesla pod 78 % účastníků i v době jejich velké pracovní vytíženosti v měsících listopad, prosinec).

 

Na základě vyhodnocení realizace projektu předcházejících let, se i tento projekt chce zaměřit na tzv. „nultý ročník“ českého jazyka pro běžný život Vietnamců žijících na území Praha 4 Libuš a jejího blízkého okolí. Workshopy českého jazyka jsou určené k zvýšení jejich samostatnosti ve vyřizování si svých osobních i pracovních záležitostí. Nadále chceme zachovat základní způsob výuky českého jazyka formou „škola hrou“, který se taktéž osvědčil v předcházejících ročnících a zároveň je tento způsob výuky bližší povaze Vietnamců. K výuce se používala hlavně učebnice „Čeština pro cizince“ a vlastní pracovní listy.  V tomto trendu budou pokračovat kurzy i v roce 2018.

 

V rámci projektu plánujeme zrealizovat 3 workshopy českého jazyka, a to pro začátečníky a pro mírně pokročilé s přípravou na zkoušku českého jazyka úrovně A1 v čase 19.00 – 20.30 hod., pro děti ve věku 3 – 10 let v čase 16.00 – 19.00 hod, kurzy jsou určené pro maximálně 15 účastníků, pro zvýšení kvality výuky je nejvhodnější počet 10 účastníků. Pro zajištění pravidelné docházky je účtovaný poplatek ve výši Kč 1.500,-, který bude po absolvování kurzů vrácen při vyhodnocení docházky min. 85 %.

 

Výuku povedou vždy 2 lektoři, jeden český a jeden vietnamský. Oba lektoři se při výuce doplňují, výuka má rychlejší a zajímavější spád. Zároveň vietnamský lektor plní i sociální funkci a napomáhá navázání větší důvěry a otevřenosti. Pro doložení efektivnosti výuky můžeme konstatovat, že naši absolventi úspěšně skládají povinnou zkoušku z českého jazyka pro získání trvalého pobytu. K dnešnímu dni máme 100%-ní úspěšnost přihlášených účastníků. K dnešnímu dni jich složilo 42 osob.

 

Při výuce českého jazyka se dobře osvědčila učebnice Čeština pro cizince včetně pracovního sešitu a CD. Pro výuku českého jazyka pro děti ve věku 3 – 10 let budou použité učebnice prvního stupně, pohádkové knížky, říkanky, DVD s pohádky, písničkami.

 

Pro bližší představu obsahu jednotlivých bloků dokládáme jejich stručný popis.

 

ČEŠTINA PRO BĚŽNOU KOMUNIKACI

Tematický blok vychází ze zkušeností z předcházejících projektů a je součástí přípravy pro účast v klasických jazykových kurzech češtiny. Zájem o tento blok je hlavně z důvodu se domluvit s českými zákazníky, na úřadech apod. Základní znalosti českého jazyka odbourá jejich ostych a učí se vzájemně si pomáhat a simulovat rozhovory ve dvojicích, případně ve větší skupince (soutěže ve skládání slov, vět apod.). Tento blok má hlavní cíl odbourat „Neumím česky“. Tento blok je velice žádaný a kurzy navštěvují i Vietnamci, kteří již mají zkoušky A1 a mají zájem se zdokonalit jak v mluveném, tak i písemném projevu.

 

ÚŘADY

Vyplňování formulářů, informace o získávání formulářů, kde se které žádosti podávají a jak. Praktickými cvičením s formuláři se seznamují se slovní zásobou a používanými zkratkami ve styku s úřady. V tomto bloku se taky věnujeme otázce přechodného, trvalého pobytu, daňovým povinnostem, pravidelným zákonným platbám. Cílem tohoto bloku je taky zvýšit samostatnost Vietnamců bez využívání různých „kamarádů“ a pochybných agentur, které si berou většinou vysoké odměny ale bez odborných znalostí.

 

U LÉKAŘE

Tematický blok, který se v předcházejícím běhu setkal s největším zájmem. Popis těla, kostry, orgánů, nemocí pomáhá odbourat jejich ostych při návštěvě lékaře a naučit je popsat své zdravotní potíže. Velký důraz u tohoto bloku bude věnovaná taky prevenci (očkování) a nebezpečí používání návykových látek. Velký důraz je kladen na povinnost úhrady zdravotního pojištění (Vietnamci mají problém s pravidelnými platbami), případně na správné uzavírání komerčního pojištění, aby se nedostávali do dluhové pasti při pobytech v nemocnicích, nebo odborných zákrocích, kdy tyto úkony nemají v rámci uzavřených pojistných smlouvách hrazené. Každý účastník kurzu obdrží odbornou knížku o zdraví vydanou VZP ve vietnamštině.

 

ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

V tomto bloku se nadále budeme zaměřovat na problematiku odvodů a daní, bankovní instituce a využívání bankovních nástrojů pro osobní potřeby a v rámci svých podnikatelských aktivit, hlavně s novými předpisy a zákony, které začnou platit v letošním a následujícím roce. Jedním z cílů je odbourat „půjčky“ v rámci komunity a seznámit účastníky projektu s možnostmi dosáhnout na klasické formy úvěrů (hypotéky, splátkový prodej, hotovostní půjčky apod.). Vietnamci mají velkou absenci ve znalosti úroků, penálů, např. při nedoplatcích na odvodech, které často vedou ke zbytečným postihům a exekucím. Od roku 2014 spolupracujeme s ČSOB v rámci nadačního projektu Finanční gramotnost a v roce 2014 a 2015 jsme realizovali již 2 projekty.

Cílovou skupinou jsou Vietnamci žijící nebo pracující na území hlavního města Praha, kteří se potřebují rychle a efektivně naučit česky, nebo se připravit na zkoušku z českého jazyka. Věkově lze tyto Vietnamce zařadit do kategorie 10 a více let (žáci ZŠ, studenti, nově příchozí Vietnamci, Vietnamci první generace, seniory).  Předpokládaný počet osob 30 dospělých a 20 dětí.

 

Workshopy českého jazyka probíhají v učebně spolku v OC Sapa Praha Libuš, které jsou pronajaté od společnosti Saparia a.s. Prostor je vybaven flip charty, kopírovacím zařízením (tisk pracovních listů a pomůcek), video projektorem, promítacím plátnem.

 

Projekt je podpořen Městskou částí Praha-Libuš a Magistrátem hlavního města Praha v rámci dotačních řízení na podporu integrace cizinců do české společnosti na území Městské částí Praha-Libuš a území hlavního města Praha.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..