Home > Projekty > Projekty 2017 > Posezení nad kotlíkem – Velikonoce v Sapě

Cílem projektu „Posezení nad kotlíkem“ je navázat komunikaci mezi Vietnamskými rodinami a Českými rodinami žijícími nebo pracujícími na území Prahy. Praha je celkově oblast (po Karlovarském kraji), kde žije nebo pracuje nejvíce Vietnamců v České republice. Projektem chceme pomoci řešit problém, kdy Vietnamské rodiny žijí v rámci vietnamské komunity, neznají českou kulturu, nemají české přátele. V rodinách pak dochází ke krizovým situacím mezi rodiči a dětmi, protože děti vyrůstající v českém prostředí, přijímají českou kulturu a rodiče jim nerozumí. Setkání chceme rozšířit o problematiku výchovy dětí a přípravu na jejich vzdělávání.

Vietnamské rodiny mají strach, ze ztráty vietnamského kulturního prostředí svých dětí a vzhledem k tomu, že neznají české kulturní prostředí, vytvářejí na své potomky nepřiměřený tlak a uzavírají se do větší sociální a kulturní izolace. Projektem se budeme snažit vybraným rodinám ukázat, že přijímání zvyklostí jiné kultury neznamená ztrátu kultury vlastní, naopak může vést k jejímu posílení a obohacení. Tímto projektem navazujeme na rodinné aktivity pořádané v roce 2015 a 2016 pod značkou INFO-DRÁČEK pro děti, pilotní akce se konala 28. 10. 2015 formou denního pobytu na Farmě Blaník za účastí českých a vietnamských rodin, který pro velký úspěch se konala i v roce 2016. Projekt bude realizován v Praze v druhém pololetí roku 2017 (předpokládaný termín listopad 2017).

Projekt samotný se skládá z 2 fází. První částí je výběr aktivit a účastníků, kteří se budou přímo podílet na realizaci projektu, plánovaní aktivit.  Myšlenka uspořádat takováto setkání vychází z každodenního přímého kontaktu a zkušenostmi s Vietnamci a ze zkušenosti, které jsme získali při realizaci projektu Ženy ženám, Poznávejme se navzájem, který byl zaměřen na české a vietnamské ženy.

Do realizace projektu budou zapojeni i samotní Vietnamci, kteří jsou aktivními členy naší organizace a již mají zkušenosti s realizací projektů. Budou se podílet na přípravě, propagaci a organizaci směrem k vietnamské komunitě a zároveň na přípravě jednotlivých setkání.

Projekt „Posezení nad kotlíkem“ se skládá ze setkání skupiny českých a vietnamských rodin, které se bude účastnit aktivit v rámci projektu a bude se skládat:

–              Jak komunikovat navzájem a čeho se při komunikace vyvarovat;

–              Základní společenská a kulturní pravidla;

–              Gastronomie a kultura, tradice, zvyklosti;

–              Výchova dětí a příprava na jejich vzdělávání;

V druhé fázi realizace budou uskutečněna jednotlivé aktivity (besedy, společné setkání českých a vietnamských rodin). Plánujeme realizovat 2 společná setkání. Prostřednictvím těchto setkání dojde k přirozené výměně informací a navázání mezikulturních a mezilidských vztahů. Na začátku každého setkání bude zadáno jednotné téma, například rodina, kultura, gastronomie, vzdělání apod., které za pomoci vedoucích setkání bude moderováno. V první polovině setkání bude dán důraz především na co největší objem a kvalitu předaných informací.

V druhé polovině setkání bude nechána volnější diskuse na dané téma, předávání zkušeností. Zde bude kladen důraz na navázání a rozvoj přirozených vztahů a na sociální integraci.

Prostřednictvím těchto setkání tak chceme dosáhnout toho, že vietnamským rodinám předáme kvalitní a správné informace z různých oblastí života a zároveň podpoříme navázání neformálních sociálních vztahů a integraci Vietnamců do české společnosti.

Jednotlivá témata si budou moci rodiny sami vybrat podle toho, o co je nejvíce zajímá. Letošní téma navržené vietnamskými maminkami byly velikonoční tradice.

Do projektu se zapojily rodiny, které žijí nebo pracují v okolí OC SAPA a Praha Libuš. Rodiny se zapojily do projektu a aktivně se podílely na přípravě programu, aktivit během setkání.

 

Předpokládaný přínos

Vietnamská komunita je velmi uzavřená a pečlivě dbá na ochranu svých tradic a kultury. Zároveň je pro ně velmi důležité zapojení se do života majoritní společnosti, a to nejen z důvodu, že v České republice žijí a pracují, ale také z důvodu, který je značně přehlížen. Tímto důvodem je, že děti, které vyrůstají, studují a žijí v české společnosti, také přebírají její vzory a způsoby jednání a rodiče bez této znalosti svým dětem nerozumí a navzájem se odcizují, čímž dochází k narušení jedné z hlavních životních tradic Vietnamců – rodiny.

Jedním z přínosů projektu Posezení nad kotlíkem je předání adekvátních informací o životě, pravidlech a o tom „jak to chodí“ v České republice vietnamským rodinám, a to nezávaznou a nenásilnou formou. A tím otevření a pomoc při jejich integraci do české společnosti. Naopak dojde také k předání informací a o životě vietnamských rodin českým rodinám.

Druhým neméně důležitým přínosem je navázání sociálních vztahů a vzniku přátelství mezi rodinami, předávání si vzájemných motivačních informací v rámci rodiny. Předpokládáme, i po skončení projektu se rodiny, i když třeba v menší míře budou dále stýkat a navštěvovat se, případně budou sami iniciátory dalších nových aktivit.

Projekt byl finančně podpořen Magistrátem hlavního města Praha.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..