Home > Projekty > Projekt 2015 > WORKSHOPY ČESKÉHO JAZYKA 2015

Kurzy českého jazyka v úrovni „nula“ pro cizince z vietnamského prostředí v rámci projektu zaměřeného na integraci cizinců „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ finančně podpořeného z programu Ministerstva vnitra ČR „Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015“

Od 1. července 2015 se realizuje již 4 ročník Workshopů českého jazyka pro Vietnamce žijící a pracující na území Městské části Praha Libuš a jeho blízkého okolí. Kurzy probíhají na Městské části Praha Libuš v Klubu senior, K Lukám 664/1, Praha Libuš. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvem vnitra České republiky. O kurz je obrovský zájem a i přes možnost otevřít celkem tři třídy, nemůžeme uspokojit všechny zájemce.  Hlavním cílem projektu nejenom odbourat neznalost českého jazyka z důvodu možnosti získání trvalého pobytu, ale také především posílit základní znalosti Vietnamců pro potřeby běžné konverzace, s cílem je nenásilnou formou začlenit do majoritní společnosti.

Cíle chceme dosáhnout realizací výuky v tematických blocích zaměřených především na běžné oblasti života, jako je například zdravotnictví, školství nebo podnikání. Důležitým prvkem je samotný způsob výuky „škola hrou“, který je Vietnamcům, vzhledem k jejich kulturním zvyklostem bližší, a výuka je tím více efektivní.

Druhým neméně důležitým cílem workshopů je osvětová činnost, kterou jednotlivé tematické bloky naplňují. Témata, jejich zaměření a obsažené informace vychází z potřeb Vietnamců žijících v Praze, resp. Praze-Libuši.

Na základě vyhodnocení realizace projektu předcházejících let, se i tento projekt chce zaměřit na tzv. „nultý ročník“ českého jazyka pro běžný život Vietnamců žijících na území Praha 4 Libuš a jejího blízkého okolí. Workshopy českého jazyka jsou určené k zvýšení jejich samostatnosti ve vyřizování si svých osobních i pracovních záležitostí. Nadále chceme zachovat základní způsob výuky českého jazyka formou „škola hrou“, který se taktéž osvědčil v předcházejících ročnících a zároveň je tento způsob výuky bližší povaze Vietnamců.

Workshopy jsou rozdělené do tematických bloků:

ČEŠTINA PRO BĚŽNOU KOMUNIKACI

Tematický blok vychází ze zkušeností z předcházejícího projektu a je součástí přípravy pro účast v klasických jazykových kurzech češtiny. Zájem o tento blok je hlavně z důvodu se domluvit s českými zákazníky, na úřadech apod. Základní znalosti českého jazyka odbourá jejich ostych a učí se vzájemně si pomáhat a simulovat rozhovory ve dvojicích, případně ve větší skupince (soutěže ve skládání slov, vět apod.). Tento blok má hlavní cíl odbourat „Neumím česky“.

ÚŘADY

Vyplňování formulářů, informace o získávání formulářů, kde se které žádosti podávají a jak. Praktickými cvičením s formuláři se seznamují se slovní zásobou a používanými zkratkami ve styku s úřady. V tomto bloku se taky věnujeme otázce přechodného, trvalého pobytu, daňovým povinnostem, pravidelným zákonným platbám. Cílem tohoto bloku je taky zvýšit samostatnost Vietnamců bez využívání různých „kamarádů“ a pochybných agentur, které si berou většinou vysoké odměny ale bez odborných znalostí.

U LÉKAŘE

Tematický blok, který se v předcházejícím běhu setkal s největším zájmem. Popis těla, kostry, orgánů, nemocí pomáhá odbourat jejich ostych při návštěvě lékaře a naučit je popsat své zdravotní potíže. Velký důraz u tohoto bloku bude věnovaná taky prevenci (očkování) a nebezpečí používání návykových látek, oslovili jsme jako partnera tohoto bloku Drop In, jmenovitě PhDr. Ivana Doudu, který má zkušenosti v této oblasti. Velký důraz je kladen na povinnost úhrady zdravotního pojištění (Vietnamci mají problém s pravidelnými platbami), případně na správné uzavírání komerčního pojištění, aby se nedostávali do dluhové pasti při pobytech v nemocnicích, nebo odborných zákrocích, kdy tyto úkony nemají v rámci uzavřených pojistných smlouvách hrazené. Osvědčila se účast pracovníka VZP na kurzu, kde účastníci kurzu mají možnost si ověřit svoje znalosti ohledně zdravotního pojištění, v předcházejícím kurzu nejvíce dotazů bylo směrováno k narození dítěte, pobytu v porodnici.

ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

V tomto bloku se více zaměříme na problematiku odvodů a daní, bankovní instituce a využívání bankovních nástrojů pro osobní potřeby a v rámci svých podnikatelských aktivit. Jedním z cílů je odbourat „půjčky“ v rámci komunity a seznámit účastníky projektu s možnostmi dosáhnout na klasické formy úvěrů (hypotéky, splátkový prodej, hotovostní půjčky apod.). Vietnamci mají velkou absenci ve znalosti úroků, penálů, např. při nedoplatcích na odvodech, které často vedou ke zbytečným postihům a exekucím. V roce 2014 jsme začali spolupracovat s ČSOB v rámci projektu „Už máme bankovní účet“ a v roce 2015 zahájíme další běh finanční gramotnosti „Aktivně využívám svůj bankovní účet“ podpořený ČSOB.

Projekt je financovaný Ministerstvem vnitra České republiky v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2015.

Základní finanční gramotnost je spolufinancovaná z nadačního programu Československé obchodní banky v roce 2015.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..