Úvod > O organizace > O nás

Sdružení INFO-DRÁČEK vzniklo z potřeby sdělovat Vietnamcům žijícím v Česku základní informace o životě v této zemi, a to jednoduchou a srozumitelnou formou. Jedním z hlavních cílů sdružení je pomáhat překlenout komunikační překážky u všech věkových kategorií a formou různých aktivit napomoct vietnamským obyvatelům začlenit se plnohodnotně do společnosti České republiky.

Významným úkolem sdružení je vzájemné poznávání kultur, myšlení a způsobu života, životních návyků, přístupu k různým životním situacím. Vietnamské komunity žijící v Česku se otevírají české společnosti, což lze pozorovat především u zde vyrůstajících Vietnamců, kteří inklinují spíše k hodnotám evropským. Sdružení usiluje v rámci svých aktivit i o zviditelnění Vietnamců, o zapojení české části naší společnosti do těchto aktivit a o vytváření vzájemného porozumění mezi dvěma odlišnými kulturami.

Sdružení pamatuje i na silné rodinné pouto a úzký vztah k dětem, nejbližším rodinným příslušníkům. Zaměřuje se na volnočasové aktivity dětí a mládeže, jako jsou krátkodobé i dlouhodobé pobyty, pobyty rodičů s dětmi, pobyty v ozdravovnách, relaxačních zařízeních, a to jak v letních, tak zimních měsících. Sdružení provozuje rodinné centrum INFO-DRÁČEK. Organizováním sportovních soutěží a přátelských fotbalových utkání chce sdružení podporovat sportovní aktivity dětí a mládeže, vietnamské, české, multietnické.

Sdružení chce spolupracovat s odborníky a místní samosprávou v oblasti protidrogové prevence. Chce ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi, s nimiž sdílí základní cíle, spolupracovat na jednotlivých projektech, výměně zkušeností a na zlepšení spolupráce v rámci vietnamských společenství v Česku.

Velký důraz sdružení klade na dobrou komunikaci s orgány veřejné správy a jinými institucemi pro další zlepšování vzájemného soužití Vietnamců a Čechů a chce napomáhat k odstraňovaní problémů v občanském soužití.

Věříme, že občanské sdružení INFO-DRÁČEK si najde cestu ke všem, kteří mají zájem o udržování dobrých vzájemných vztahů a o pohled Vietnamců na české obyvatele a opačně. Pro mnohé z Vietnamců Česká republika není jen druhým domovem, ale už jejich domovem prvním. Věříme, že Vietnamci v Česku nezapomenou, kde mají své kořeny, udrží si svou kulturu a zároveň dokáží přijmout pravidla země, v níž se rozhodli žít.

Stanovy Info-Dráček