Úvod > Novinky > Asie vzdálená a blízká 25.5.2017

Projekt Asie vzdálená a blízká navazuje na první ročník v roce 2016, který proběhl ve spolupráci s Městskou částí Praha 3. V roce 2016 se představil Vietnam a Indonésie. Letos představíme Vietnam, Indonésii, Jižní Koreu, Indii, Thajsko a Japonsko.

Projekt má za cíl zvýšit povědomí majoritní společnosti o asijskou kulturu a zároveň aktivně zapojit českou společnost do vzájemného bližšího poznání. Otevřenou, nekonfliktní formou chceme změnit pohled na Asiaty a jejich kulturu, která je českým občanům vzdálená a často těžko pochopitelná.
Festival podpoří projekt „Daruj dřeň, daruješ život“, který se realizuje ve spolupráci s profesorem Petrem Sedláčkem, vedoucím transplantační jednotky FN Motol Praha a Českým národním registrem dárců v Plzni s cílem oslovit asijské dárce kostní dřeně.
Záštitu nad festival převzal místostarosta starostky Městské části Praha 3 pan Mgr. Alexander Bellu.
Svoji záštitu přislíbily asijské ambasády, jako je např. vietnamská, indonéská, indická, korejská a japonská.

Projekt je pod záštitou Ministr kultury.
Předpokládáme účast cca 10 000 návštěvníků.


“Asia far and near” held on 25th May 2017
Project “Asia far and near” continue on the first edition in 2016, which was held in cooperation with the City of Prague 3. In 2016 he introduced Vietnam and Indonesia. This year we introduce Vietnam, Indonesia, South Korea, India, Thailand and Japan. The project aims to raise awareness of the majority of Asian culture while actively engage in Czech society of mutual cognition. Open, easy going way we want to change the view of Asians and their culture, which Czech citizens remote and often difficult to understand.
Festival support the project „Donate marrow, give life“, which is realized in collaboration with Professor Petr Sedláček, Head of Transplant Unit University Hospital Motol in Prague and the Czech national registry of donors in Pilsen in order to reach the Asian donors of the bone marrow.
The patronage over the festival took the deputy mayor of the City of Prague 3 Mr. Mgr. Alexander Bellu.
The patronage pledged Asian embassies, such as Vietnamese embassy, Indonesian Embassy, Indian Embassy, Korean Embassy and Japanese Embassy.
We expect the participation of about 10 000 visitors.

Your email address will not be published. * je povinné pole.

*